NetSuite ERP koolitus

Ärijuhtimise tarkvara NetSuite ERP koolitus

Õppekava nimetus: „Ärijuhtimise tarkvara NetSuite ERP kasutajakoolitus“ 

Õppekavarühm: Informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogiad, arvutikasutus. 

Eesmärk: Koolituse eesmärk on anda ülevaade NetSuite ERP programmi põhifunktsionaalsustest ning õpetada koolitatavaid iseseisvalt kasutama NetSuite ERP programmi järgmistes valdkondades: finantsjuhtimine, ostmine, müük, ladu, raporteerimine, raamatupidamine.  

Sihtgrupp: koolitusele on oodatud ettevõtte töötajad, kel on vajadus omandada teadmisi ja oskusi seoses ettevõtte majandustegevuse ümberkorraldamisega või uue tehnoloogia kasutuselevõtmisega. 

Õppe sisu

Finantsjuhtimine:

 • Maksuhaldus
 • Riskijuhtimine ja vastavused
 • Kuluarvestuse pidamine
 • Varahaldus
 • Finants raportid ja analüüs
 • Sularaha haldus
 • Pearaamat
 • Konto laekumiste haldus
 • Võlgnevuste haldus
 • Finantside eelarvestamine ja planeerimine


Ostuprotsess (ostuprotsess alates päringutest tarnijatele kuni arvete tasumiseni):

 • Tarnijate register koos Tarnijasuhete halduse mooduliga ( SRM – Supplier Relationship Management)
 • Päringute haldus
 • Ostutellimuste haldus
 • Saabumised (kauba markeerimine, kvaliteedi kontroll)
 • Tarnija reskontra ( maksefailid)
 • Statiskita (BI)

Müügiprotsess (müügiprotsess alates kliendihalduses, päringute registreerimisest, lõpetades arvete väljastamisega):

 • Kliendiregister (Sisaldab CRM funktsionaalsust)
 • Pakkumised (koosta, saada, jälgi, konverteeri tellimusteks)
 • Kauba saatmine ja transport
 • Arveldused (arvete plaanid)
 • Müügireskontra
 • Statistika (BI)

Laoprotsess

 • Artiklite register
 • Füüsiline inventuur
 • Erinevate ladude/asukohtade haldamise süsteem
 • Tooteregister, seerianumbrite haldus /artiklite jälgitavus

Raamatupidamine:

 • Kontoplaan (kulukeskused ja kuluüksused)
 • Kannete registreerimine
 • Pearaamat
 • Käibemaksu aruanded
 • Raportite tegemine (Bilanss, kasumiaruanne)
 • Projektide juhtimine
 • Eelarved / Prognoosid


Koolituse info

Õpiväljundid: Koolituse läbinu on saanud teadmised ja oskuse iseseisvalt NetSuite ERP programmi kasutamiseks ning seadistamiseks. 

Õppekeel: eesti keel 

Õppetöö kestvus: 6 kuud 

Õppetöö kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:

320h, millest 156h – auditoorne õppetöö ja 164h – juhendatav õppepraktika töökeskkonnas. 

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid: Kõigile koolituse läbinutele väljastatakse Tunnistus õppekava läbimise kohta.  


Meie koolitajad

Liis Raa

Finantskonsultant Liis on kõrgharidusega majandusteadustes ning lisaks ka tehnikateaduste magistrikraadiga ERP süsteemide juurutaja – koolitaja. Liisul on rohkem kui 20 Monitor ERP süsteemi juurutuse-koolituse kogemus ning lisaks 20 aastane Oracle eBS juurutuse kogemus.

Tel: +372 670 1113

info@rocksoft.ee

Hanna-Helena Dunning-Tõnnus

Hanna-Helena on ärijuhtimise kõrgharidusega projektijuht ja finantskonsultant. Hanna-Helenal on 25 aastane finantsvaldkonna kogemus, 20 aastane Oracle majandustarkvara juurutamise kogemus ja 10 aastane projektijuhtimise kogemus.

Tel: +372 670 1113

info@rocksoft.ee