MONITOR ERP

Ideaalne ärijuhtimise tarkvara väiksematele ja keskmise suurusega tootmisettevõtetele. 

MONITOR ERP tarkvara aitab mugavalt juhtida tootmisettevõtte kõiki protsesse alustades tootmisest, müügist, ostmisest, laost ja lõpetades finantside juhtimisega.

MONITOR ERP sai neljandat aastat järjest kõrgeima tulemuse tootmisettevõtetele mõeldud ERP tarkvarade võrdluses. 

Monitor ERP uudisnupud leiad nende enda kodulehelt.

Tootmine

MONITOR ERP süsteem on optimeeritud tootmiseks ja tootmise planeerimiseks. Siin saate koostada BOM-i ja marsruutimist, teha olulisi arvutusi ja registreerida kasumlikke tootmistellimusi. Lisaks saate siin juhtida oma laadimisplaane juhtida, koostada aruandeid, printida valikuloendeid, hallata kogumi planeerimist ja kasutada koordineeritud töötlemist. Pakume kõiki tööriistu, mis aitavad teil oma ärivaldkonnas edu saavutada.

 • BOM ja marsruutimine
 • Eelarvestamine
 • Järelarvestus
 • Tootmistellimused
 • Laadimisplaan loendites ja diagrammides
 • Materjalide valiknimekirjad
 • Toimingute ja materjalide raportid
 • Allhankelepingute haldamine
 • Masinapargi planeerimine
 • Koordineeritud töötlemine
Loe lisa

BOM ja marsruutimine

BOM (bills of material-materjalikulu) ja marsruutimine on Monitor RP-i üks põhifunktsioone, kus saate lisada ja värskendada toiminguid ja materjalide loendeid. Siia sisestatud andmed, nagu tööajad, kogused, tarneajad, innad jne, on põhiteave, mida rakendatakse kogu Monitor ERP süsteemis. BOM-i

ja marsruutimise teavet kasutatakse arvutustes ja laadimisplaanide koostamisel.

Eelarvestamine

Eelarvestamise põhieesmärk on teostada tootestruktuuride tootmismaksumuse, omahinna ja müügihinna finantsarvestust. Materjalidest, allhanketööst ja teie enda tehtud töödest koosnevad kulud liidetakse kokku, et saada kogu tootmiskulu. See on tegelike kuludega vastavusse viimise/tasakaalustamise – järelarvestuse – aluseks.

Järelkalkulatsioon

Järelkalkulatsiooni põhieesmärk on finantsjärelevalve teostamine pärast osa/tellimuse valmistamist/raporteerimist. Siin saate võrrelda planeeritud kulusid tegelike kuludega, et teada saada, kas asjad läksid plaanipäraselt.

Tootmistellimus

Siin saate luua uusi tootmistellimusi ning olemasolevaid tellimusi ümber planeerida või kustutada. Saate muuta ja ümber planeerida nii põhiteavet kui ka tellimuse struktuuri. Samuti saate printida tellimusega seotud dokumente, näiteks jooniseid.

Laadimisplaan loendites ja diagrammides

Oluline on omada ülevaadet tootmisest. Kas teie võimsus on praegu piisav? Aga homme? Või nädala pärast? Siin saate oma laadimisplaani hõlpsasti hallata loendis või diagrammis, liigutades hiirega tellimused ühest kuupäevast teise.

Materjalide valiknimekirjad

Dokumentide printimine on lihtne. Lisaks saate mobiilirakendusest vaadata, milline materjal tuleb tootmistellimuse jaoks laost valida. Kaupa komplekteerides kuvatakse materjali asukoht alustades vanimast. On olemas võimalus seadistada ka automaatne raporteerimine s.t. et kaup võetakse kõige varem saabunud asukohast maha.

Toimingute ja materjalide aruandlus

Toimingute ja koguste samaaegne raporteerimine on lihtne, piisab toimingu aruande numbri sisestamisest. Kui teil on vaja teha osalist aruandlust, summeeritakse iga aruanne nii koguse kui ka aja järgi. Laadimine on tasakaalustatud proportsionaalselt teatatud kogusega. Samamoodi saate lihtsalt ühe materjali koguse korraga raporteerida, sisestades materjali aruande numbri. Materjali osaaruandluse tegemisel liidab süsteem iga logitava osaaruande koguse. Ülejäänud kogus (mis varustab materjali) arvatakse maha vastavast teatatud kogusest.

Allhankelepingute haldamine

Tööde saatmiseks alltöövõtjatele kasutatakse alltöövõttu. Teil ei pruugi näiteks olla vajalikke masinaid või teadmisi või võib teil olla teatud ajahetkel suur töökoormus. MONITOR võimaldab teil vajaduse korral lihtsalt alltöövõtulepinguid sõlmida. Kui MONITORis luuakse allhankelepingut sisaldav tootmistellimus, genereeritakse automaatselt allhankelepinguga ostutellimus. See kehtib ka juhul, kui olemasolev tootmistellimus on ümber planeeritud või sisemine toiming planeeritakse ümber ja suunatakse võimsuse puudumisel alltöövõtjale. Allhankelepingute kulusid ja teostusaegu on MONITORis lihtne jälgida, seega on teil võimalik kontrollida oma tootmistellimuste voogu.

Masinapargi planeerimine

Kas teil on tootmises mitu sarnast masinat? Sel juhul võib teile huvi pakkuda meie masinapargi funktsioon. Kui loote süsteemis BOMi koos marsruutimisega, ei pruugi te alati teada, milline masin toimingu sooritab. Te saate määrata BOMi masinapargi ja alles planeerimisel otsustada mis konkreetsel masinal hakatakse tööd tegema. Seda on võimalik teha automaaselt (lubades MONITORil ise planeerida vastavalt masinate hõivatusele) või manuaalselt.

Koordineeritud töötlemine

Mõnikord on teil elemente või detaile, mida tuleks toota teiste detailidega samal ajal, ja soovite nende jaoks samaaegselt ka tellimusi esitada. See on MONITORis täiesti võimalik. Oletame, et augustate kaks erinevat osa – osa A ja osa B – samal ajal samast lehtmetallist. Koordineeritud töötlemise kasutamisel registreerib netovajaduse arvestus nii osa A kui ka B osa tellimused kohe, kui ühest osast on puudu. Kui registreerite tellimuse käsitsi A-osale, registreerib süsteem automaatselt tellimuse ka B-osale. Kooskõlastatud osi hoitakse tellimusel koos mitme põhiosana ja sama kehtib ka ümberplaneerimisel ja kustutamisel.

Ostmine

See moodul pakub tuge kogu ostuprotsessi vältel, alates päringust, lõpetades võlgnevuste tuvastamisega. Siin saate registreerida tarnijaid, kasutada SRM-i, koostada päringuid ja ostutellimusi, saabumise aruandlust, printida etikette ja teha vastuvõtukontrolle veendumaks, et kõik on õige. Samuti saate sisestada tarnijate arveid, hallata arvete tasumisega seotud võlgnevusi ja jälgida ostustatistikat, tarnijate reitingut ja tellimuste mahtu.

 • Tarnija registreerimine SRMis ja tarnijasuhete haldus
 • Päringud tarnijatele – registreeri, saada, jälgi
 • Ostutellimuste haldus
 • Kaupade vastuvõtt, etikettide trükkimine, lisakontroll vastuvõtmisel
 • Tarnija arved, sidumine ostutellimustega
 • Ostureskontro koos arvete registreerimise ja väljaminevate maksetega
 • Järelkontroll kasutades ostustatistikat, tarnijate reitingut ja tellimuste mahajäämust
Loe lisa

Tarnija registreerimine SRMis ja tarnijasuhete haldus

Ostumoodul võimaldab hallata infot oma tarnijate kohta. Tarnijate registris saate hallata kogu omavahelist suhtlust ja teha iga tarnija kohta konkreetseid seadistusi. Hõlpsasti saab lisada uusi tegevusi, tegevuste logisid ja e-kirjavahetust. MONITOR tagab, et tarnijat ei kaasata päringutesse, ostutellimustesse, arvetesse, võlgnevustesse, allhankijana töökeskustesse enne tarnija eemaldamist süsteemist.

Päringud tarnijatele – registreeri, saada, jälgi

Soovite teada toote hinda ja selle tarneaega? Selles moodulis saate saata päringuid erinevatele

tarnijatele, et valida enda jaoks parim pakkumine. Samuti saate värskendada või kustutada olemasolevaid päringuid. Päringu värskendamisel saate muuta selle olekut vastavalt tarnija vastusele või teisendada päringu ostutellimuseks (kas kogu päring või ainult soovitud read). Päringu saab kopeerida ka uude "seotud" päringusse, nt. kui soovite päringut üle vaadata või saata koopia teisele tarnijale.

Ostutellimus

Siin saate jälgida oma ostutellimusi. Saate luua uusi, muuta või kustutada olemasolevaid tellimusi.

Ostutellimusi saab teha mitmel erineval viisil:

 • Saate luua ostutellimusi käsitsi;
 • Saate genereerida ostutellimusi ostutellimuste soovitustest;
 • Saate luua ostutellimusi klienditellimustest ja tootmistellimustest.

Samuti saate laadida ja muuta ostutellimusi, mis on koostatud mõnes muus protseduuris, et nt. lisada ja kustutada tellimuse ridu, muuta kogust ja tarnekuupäeva jne. See kehtib ostutellimuste kohta, mis on koostatud tootmistellimustest.

Kaupade vastuvõtt, etikettide trükkimine, lisakontroll vastuvõtmisel

MONITOR muudab saabunud kaupade vastuvõtu väga lihtsaks. Te saate otsida kaupu erinevate kriteeriumite järgi, näiteks detaili numbri, tellimuse numbri või tarnija detaili numbri jne järgi. Kaupade vastuvõtmisel saate printida erinevates suurustes etikette ja kleepida need toodetele enne lattu paigutamist. Etikette saate kohandada vastavalt oma vajadustele (suurus, kuvatav info).

Uutele tarnijatele saate määrata lisakontrolli kaupade vastuvõtmisel. Selleks saate teostada kaupade saabumise kontrolli. Saabumise kontrollile saate lisada juhendeid või faile, mida vastuvõtmisel on vaja täita. Moodul pakub ka kaupade kontrolli teatud ajavahemike järel, et hinnata, kas tarnija jätkab oodatud kvaliteedi säilitamist.

Tarnija arved, sidumine ostutellimustega

Siin saate registreerida, muuta, krediteerida või tühistada tarnijate arveid. Registreerida saab deebet-, kreedit- ja intressiarveid. Ostuarveid saab sisestada nii käsitsi kui ka läbi XML faili (MONITOR-to-MONITOR). Kui teie tarnija kasutab ka Monitori, saab neid faile lihtsasti süsteemi importida. Samaaegselt saab ühes protsessis töötada ja ostuarveid registreerida mitu erinevat kasutajat.

Saate siduda ostutellimused tarnija arvetega ja vaadata, millised ostutellimused on valitud tarnija jaoks saabumisaruannetes. Tellimuse read kuvatakse nende ostutellimuste jaoks, mille olete valinud kaasamiseks. Saate ise valida, millised tellimuse read tarnija arvega siduda. Igal tellimuse real on võimalik uuendada hindu, allahindlust, käibemaksukoodi ja postitamist.

Ostureskontro koos arvete registreerimise ja väljaminevate maksetega

Ostureskontros saate jälgida sissetulevaid tarnijate arveid. Arved registreeritakse ja lingitakse kinnitamiseks ostutellimustega. Kinnitamiseks saate arveid ka edasi saata. Makseid saab sisestada käsitsi, pangafaili ülekandega või ilma. Läbi erinevate aruannete saate kontrollida kõigi arvete ja tulevaste väljaminevate maksete olekut.

Järelkontroll kasutades ostustatistikat, tarnijate reitingut ja tellimuste mahajäämust

MONITORi ärianalüüsi kasutamine võimaldab teil saada selge ülevaate oma ostustatistikast. Võimalik, et soovite vaadata statistikat konkreetse ajaperioodi, tarnija või osa kohta. Tarnija arveid saate vaadata ka diagrammil – või miks mitte luua eraldi vaade, mis sisaldab teile huvipakkuvat teavet.

Müük

See moodul sisaldab kõiki kaupade ja teenuste müügiga seotud protsesse nagu kliendihaldus, potentsiaalsed kliendid, CRM, hinnapakkumised, klientide tellimused, tarnete ja arvete statistika ja järelkontroll, olemasolevad arved ja rahavoogude prognoosid.

 • Kliendiregister CRM funktsiooniga (kliendisuhete haldus)
 • Hinnapakkumised – registreerige, saatke, jälgige ja teisendage klienditellimuseks
 • Klienditellimused – registreerige, kontrollige tarneaegu, kinnitage, jälgige
 • Tarneprotess koos valikunimekirjade ja transpordihaldusega
 • Arved kliendile, pro forma ja arveldusplaanid
 • Saabuvad arved koos sissetulevate maksete toega, maksete meeldetuletused, intressiarved jne.
 • Järeltegevus nt. müügistatistika, tarnekindlus, sularahaprognoos 
Loe lisa

Kliendiregister CRM funktsiooniga (kliendisuhete haldus)

Oluline on jälgida nii oma olemasolevaid kui ka potentsiaalseid kliente. Siit leiate oma müügitegevuse keskuse, kus toimub kogu suhtlus. Tegevuste, meilivahetuse loomine ja logimine on lihtne. MONITOR pakub ka tööriistu, mis on vajalikud ülitõhusate müügivihjete genereerimiseks, kus saate jälgida ja näha messide ja näituste või muude sündmuste tulemusi. Samuti saate valida sihtrühmad, kellega soovite enne erinevate sündmuste toimumist suhelda.

Hinnapakkumised – registreerige, saatke, jälgige ja teisendage klienditellimuseks

Siin pakume teie hinnapakkumiste koostamiseks ja jälgimiseks vajalikku tuge. Samuti näete, millised hinnapakkumised muudeti tegelikeks tellimusteks. Hinnapakkumist on väga lihtne muuta kliendi tellimuseks. Professionaalse tulemuse saamiseks saate linkida oma hinnapakkumistele esilehe ja lisadokumente. Samuti on võimalik hinnapakkumiste malli vastavalt oma vajadustele muuta.

Klienditellimused – registreerige, kontrollige tarneaegu, kinnitage, jälgige

Siin saate registreerida, muuta või ka kustutada olemasolevaid klienditellimusi. Klienditellimusi saab koostada ka hinnapakkumiste põhjal. Klienditellimuste koostamisel saab kasutada tarneaegade kontrollimise funktsiooni, mis hindab, millal saab tarne sooritada. Kui uus klienditellimus on registreeritud ja tellimuse kinnitus saadetud, saate tellimust jälgida, teha tarnearuandlust ja uuendada müügistatistikat. Mõjutatud on ka tellimuste planeerimine. Klienditellimuse tulemusena reserveeritakse laovarud vastavaks tarneperioodiks.

Klienditellimuste loomisel on jälgitavust lihtne kasutada. Samuti on lihtne luua uut tellimust olemasoleva põhjal, kasutades nuppu "Salvesta kui". Seejärel saate valida, kas soovite kopeerida tellimuse päise ja/või tellimuse ridu. Samuti saate uue tellimuse jaoks sisestada tellimuse kuupäeva.

Tarneprotess koos valikunimekirjade ja transpordihaldusega

Oluline on jälgida oma klientide tellimusi ja laotellimusi müügi vaates*. Võimalik on tarnida mis tahes valikulisi tellimusi või tarnida tellimusi komplekteerimisnimekirjade kaudu. Selle määrab valitud loendi tüüp. Tarnituna kajastatud klienditellimust värskendatakse rea tasemel ja tellimusele määratakse uus olek sõltuvalt sellest, kas on teostatud osaline või täielik tarnimine. Tarne salvestamisel luuakse tarnitud tellimuse ridade ja pakendite kohta arve. Seejärel saate printida saatelehed ja etiketid või saata need meili teel. Transpordiinfo arvutatakse automaatselt tarnitud koguse kohta. Kuni arvet ei ole trükitud, saab tarnet korrigeerida, kas lisakoguse tarne teatamise või tarne tühistamise teel. Täiendava koguse teatamisel saate selle lisada olemasolevale arve alusele.

* Laotellimus on saadaval, kui olete installinud valiku Ladu.

Arved kliendile, pro forma ja arveldusplaanid

Arve põhi luuakse kliendi tellimuse ridade tarnimisel või arvete otse registreerimisel. Teie pro forma ehk ettemaksuarveid käsitletakse samal viisil.

Selleks, et arveldamisel registreerida COGS-i, peate valima ka kulukontod ja laokontod, mida igas konteerimisrühmas tooterühma ja kliendirühma kohta kasutatakse. See süsteemisäte määrab seejärel, kas müüdud kaupade materjalikulu (COGS) kontod tuleks kirjendada raamatupidamistellimusel kulukontodena ja laokonto tasaarvestuskontona.

Arveldusplaane kasutatakse klientide tellimuste puhul juhtudel, kui soovitakse tellimuse eest arveldada täielikult või osaliselt, ette või tagantjärele. Arveldusplaan võiks olla näiteks 30% ettemaksuna, 60% üleandmisel ja 10% viivis pärast lõppkontrolli tegemist. Samuti saate kasutada arveldusplaane, kui soovite kogu tellimuse eest arveldada ette.

Saabuvad arved koos sissetulevate maksete toega, maksete meeldetuletused, intressiarved jne.

Debitoorne arve sisaldab andmeid saadetud klientide arvete kohta. Sissetulevad maksed võetakse vastu ja registreeritakse pangast käsitsi või automaatselt failiülekandega. Samuti saate tegeleda maksete meeldetuletuste ja intressiarvetega.

Järeltegevus nt. müügistatistika, tarnekindlus, sularahaprognoos

MONITORi pakutavat ärianalüüsi kasutades saate oma müügistatistikast selge ülevaate. Võib-olla soovite vaadata statistikat konkreetse ajaperioodi, riigi, piirkonna, müüja, kliendi või detaili kohta. Samuti saate luua vaate, mis sisaldab teile huvipakkuvat teavet. Selle vaate saab seejärel valida vaikimisi teie või konkreetse osakonna jaoks.

Kui usaldusväärsed on teie tarned? Süsteem aitab teil oma tarneid jälgida. Samuti saate laadida tulevaste sissetulevate ja väljaminevate maksete rahavoogude prognoose. Nende prognooside teave hangitakse müügimooduli hinnapakkumistest, klientide tellimustest ja saadaolevatest arvetest ning Ostu-moodulis olevatest ostutellimustest ja arveldusarvetest. Arveldusplaanide puhul kasutatakse rahavoo arvutamisel osaarveridade tarnekuupäevi. Andmeid saab laadida ka käsitsi registreeritud sissetulevate ja väljaminevate maksete kohta nagu palgad, käibemaks jne.

Ladu

See moodul võimaldab tõhusat ja usaldusväärset nõuete planeerimist. Saate vaadata, mis on laos ja mis on selle väärtus. Selles moodulis on lisaks juhtumikorraldusele ja erinevatele laoarvestustele tagatud ka täpne jälgitavus.

 • Detailid
 • Nõuete planeerimine
 • Inventuur
 • Laoväärtus
 • Jälgitavus
 • Kvaliteedi juhtimine
 • Kalkulatsioon (WIP)
Loe lisa

Detailid

MONITORis salvestatakse kõik detailide põhiandmed ühte kohta. Neid andmeid kasutatakse seejärel mitmes erinevas valdkonnas, näiteks detailide registris ja erinevate tootmistellimuste registris. Detailiregister on MONITORi kõige olulisem ja põhilisem register, mis võimaldab kasutajatel laadida nii detailide nimekirju koos laotoimingutega kui ka kohandada detailide hindu.

Saate importida uusi detaile, ostu-müügi aastaeelarveid, samuti detailide hindu. Importida saab ka standardhindu, tarnija hindu (kehtib ka allhanke detailide puhul), kliendihindu ja hinnakirju.

Nõuete planeerimine

Siit saate tuvastada detaile, mille osas on oodata puudujääke. MONITORis saate arvutada tellimussoovitusi, mis sisaldavad kogust ja kellaaega/kuupäevi. Siit leiate ka nõuete arvutused ja netovajaduse arvutused.

Netovajaduse arvutusi saab ajastada või jooksvalt käivitada. Jooksev netovajaduse arvutus kontrollib ainult neid detaile, mida on pärast viimast netovajaduse arvutamist muudetud.

Saate laadida müügiprognoose, mis näitavad eeldatavat müüki. Neid prognoose kasutatakse seejärel nõuete planeerimisel, et näha osade koguste ja tarnekuupäevade nõuet.

Inventuur

Võib teostada nii pidevat kui ka täielikku laoarvestust. Pidev laoarvestus toimub tavaliselt jooksva ajakava järgi, mille kohaselt loetakse laoseisu teatud asukohtades, osatüüpides või osakondades ajal, mil tootmine alles käib. Täieliku/täieliku laoarvestuse ajal loendate tavaliselt kogu laoseisu ajal, mil tootmine ei ole pooleli, näiteks nädalavahetusel.

Seejärel saab osade laojääki erinevate asukohtade vahel liigutada. Samuti saate saldot teisaldada ühest kohast korraga ja jagada seda korraga mitmesse asukohta. Samuti on võimalik kaalu liigutamisel luua uusi asukohti.

Lattu saate teatada otse ilma tellimust või projekti omamata. Otsese raportiga saab linkida põhjuse ja postituse.

Laoväärtus

Laos olevate detailide väärtuse arvutamine on väga lihtne. Seda valikut kasutades saate väärtustada ka ladude vahel transporditavaid detaile.

Võimalik on arvutada poolelioleva toodangu väärtust (WIP), st pooleliolevate tootmistellimuste väärtust. Aruannet saab kasutada nt. aluseks WIP väärtuse kajastamisel raamatupidamisandmetes, seoses kuu- või aastaaruannetega. Saate arvutada WIP väärtuse olukorra aruandena tänase kuupäeva või valitud aja kohta minevikus.

Jälgitavus

Turvalise ja üksikasjaliku jälgitavusega töötlemisvoo igal tasandil vähendate toodete arvu, mis tuleb mittevastavuse korral tagasi kutsuda.

Saate jälgida/järgida seerianumbrit või partiid igas töötlemisetapis, alustades tarnijalt saabumisest. Jälgitavus on seotud ka laost eemaldatud ja laost lisamise esitamisega, nii et seda saab hiljem jälgida kliendi tellimusest tootmistellimuse kaudu ostutellimuseni. Kuid see hõlmab ka võimalust teistpidiseks jälgimiseks; ostutellimusest tootmistellimuse kaudu kliendi tellimuseni. Selline jälgimine on võimalik sõltumata protsessi voo tasemest.

Juhtumihaldus

Siin saate registreerida ja loetleda juhtumeid, kui ilmnevad erinevad mittevastavused nii kliendilt, tarnijani kui ka ettevõttesiseselt. Saate registreerida vaikepõhiandmed erinevate mittevastavustüüpide jaoks, nagu kliendi mittevastavused või tarnija mittevastavused.

Samuti saate juhtumitüübi jaoks luua eelnevalt määratletud faase või tegevusi ja kulusid, mis laaditakse uude juhtumisse. Juhtumitüübi kohta konfigureeritud vaikefaase, tegevusi ja kulusid saab muuta seoses uue juhtumi registreerimisega.

Asendustellimusi on võimalik siduda juhtumitega. See võimaldab teil neid asendustellimusi planeerida, kontrollida ja järgida. Asendustellimus võib olla uus tellimus kliendile või tarnijale, muudetud või uus tootmistellimus.

Erinevate juhtumitega seotud tegevuste eest vastutavad isikud saavad oma tegevuste algust ja lõppu raporteerida. Igale tegevusele on võimalik määrata ka kuluhinda.

Süsteem võimaldab mõõta "tarneteabe" võtmenäitajat vastavalt klientidele ja tarnijatele. Seda saab kuvada diagrammina. Süsteem võimaldab luua ka allhankelepingute jaoks tarnijate reitinguid.

Kalkulatsioon

Detailide aastaeelarvet saab arvutada ja uuendada. Aastaeelarve jagatakse eelarvegraafiku alusel. Samuti on funktsioon, mida kasutatakse osade aastamahtude arvutamiseks ja salvestamiseks. Aastamahu andmeid saab laadida erineval viisil ning kokkuhoid rakendub kas aastamahule või aastamahule praeguses tempos.

Samuti saate arvutada detailide puhvervaru, st millise laojäägi juures tuleb anda täitmissignaal. Tellitava mahu määrab detaili tellitav kogus – mida saab ka eraldi arvutada. Eesmärk on arvutada välja tellimuste kogus, mis minimeerib varude hoidmise ja ostmise kulusid. Seda kogust kasutatakse hiljem nõuete planeerimisel ja arvutustes.

Tööaja arvestus

See moodul sisaldab töökohal viibimise ja tööarvestuse funktsioone, lisaks ka töötasu arvestamise, töögraafikute ja nende planeerimise jms funktsioone.

 • Tööaja salvestamine
 • Laiendatud personaliregister
 • Tööaja arvestuse terminalid
Loe lisa

Tööaja salvestamine

Töötajad saavad registreerida nii oma kohaloleku kui ka tehtud töö. Delegeerimise ja prioriteedi alusel saavad nad valida, millist tööd teha. Kirjed on võetud töötasude ja järelarvestuse aluseks. Tööaja arvestuse terminal on saadaval Windowsi kliendina arvutile või veebikliendina kasutamiseks mis tahes seadmes, näiteks tahvelarvutis. Töötajad saavad salvestada tööd otse oma seadmesse masina kõrval, nii et nad ei pea kõndima töökoja teisele poole.

Vajadusel saab kohandada kohalviibimise ja tööülesannete kirjeid. Neid saab volitada ka eraldi funktsiooni abil.

Palgabaasi - kirjete kirjendamise alusel - saab eksportida välistesse palgaarvestusprogrammidesse (selleks on vaja valikut Ekspordi palgabaasi). MONITOR toetab praegu PAXml, Agda ja Visma. Hogia on saadaval ka tulevikus.

Laiendatud personaliregister

See protseduur võimaldab koostada graafikuid ja ajagraafikutsükleid põhiandmetega, mis saadakse tööaja salvestusest. Saate siduda ka andmeid, nagu palgatüübid, puudumiste koodid, ületundide tüübid jne, kohalviibimise ja töö registreerimise kirjetega.

Tööaja arvestuse terminalid

Saate seadistada, mitut tööaja arvestuse terminali soovite kasutada ja kas need võimaldavad kohaloleku salvestamist, töö salvestamist või mõlemat. Lisavalikus on spetsiaalne terminal, mis võimaldab salvestada infot ainult kaardi numbri/plastkaardi kaudu (magnetriba/nfc/kiip).

Raamatupidamine

See moodul võimaldab teil hallata oma ettevõtte jooksvat raamatupidamist. Siit leiate funktsioonid kontode haldamiseks, automaatseks kirjendamiseks/jaotamiseks, jooksvate tehingute, aruannete ja järelkontrolli ning perioodi/aasta muutmiseks. Projektipõhine raamatupidamine on leitav ka siit.

 • Kontoplaan, mõõtmed ja kirjed
 • Kassapõhine raamatupidamine
 • Jooksev raamatupidamine
 • Eelarve
 • Perioodi/aasta muutus
 • Aruanded ja järelmeetmed
 • Projektipõhine raamatupidamine
Loe lisa

Kontoplaan, mõõtmed ja kirjed

Tavaline kontoplaan on standardvarustuses. Vajadusel saate sellesse kontoplaani lisada uusi kontosid. Registreerite kontod, mida kasutatakse jooksevarvestuses ja protseduurides, kus toimub raamatupidamiskorralduste konteerimine.

Kaasatud on kolm mõõdet: kulukoht, kuluüksus ja projekt. Siiski võite vajadusel lisada rohkem mõõtmeid (kasutada saab maksimaalselt kaheksat mõõtu). Iga dimensiooni jaoks saab lisada mitu dimensioonikoodi.

Samuti on lisatud kontoplaani pealkirjad ja SRU koodid. Neid saab vajadusel muuta ning lisada veel pealkirju ja SRU koode.

Saate luua automaatseid postitusi, mis võimaldavad süsteemil automaatselt teha mitu lisapostitust. Automaatse jaotamise abil saate määrata summa näiteks erinevatele kulukohtadele ja kuluühikutele.

Kassapõhine raamatupidamine

Kassa- ehk tekkepõhist arvestust kasutatakse siis, kui soovite jaotada/jaotada kogusumma kirje mitme kuu peale. Tavalistel juhtudel luuakse tekkepõhine arvestus süsteemi muudest protseduuridest, näiteks tarnija arvete või vautšerite registreerimisel. Tekkepõhist raamatupidamist saab luua ka käsitsi ja linkida nt. tarnija arve või kviitungiga.

Tekkepõhise raamatupidamise funktsiooni saab kasutada ka kviitungi tagasipööramiseks tulevasel arvestusperioodil, näiteks sulgemiskviitungi puhul, mis tuleks järgmisel aastal tühistada.

Jooksev raamatupidamine

Kviitungeid saab luua automaatselt integreerimise teel või käsitsi jooksvas raamatupidamises. Võimalik on laadida olemasolevaid kviitungeid ja teha muudatusi. Varem registreeritud kviitungite korrigeerimiseks saate luua ka parandus- ja tagasipööramiskviiungeid. Samuti on võimalik kviitungeid kopeerida ja kirjendada tekkepõhiselt (järgmisel perioodil/aastal tagasipööratav kviitung). Saate luua oma tekstid, mida kasutada kviitungite registreerimisel ja maksete tegemisel. See hõlbustab registreerimist, kuna korduvaid tekste saab laadida, ilma et neid tuleks iga kord ümber kirjutada.

Eelarve

Saate registreerida uusi eelarveid või koostada eelarveid, kopeerides andmeid – näiteks kopeerides eelarve ja eelmiste aastate tulemused. Ühele aruandeaastale on võimalik registreerida mitu paralleelset eelarvet. Saate seadistada, kui palju eelarveid soovite hallata. Kontoplaanist laetakse registreerimisel kasutatav eelarvegraafik. Siiski võib valida ka erineva eelarvegraafiku.

Perioodi/aasta muutus

Raamatupidamise moodulis on lihtne aruandeperioode muuta ja uuele aruandeaastale üle kanda.

Kui hakkate MONITOR-i kasutama, saate algsaldod käsitsi oma raamatupidamisandmetesse importida. Samuti on võimalik SIE failide kaudu importida kõiki raamatupidamisandmeid.

Aruanded ja järelmeetmed

Pearaamatus saate vaadata kõiki kviitungi ridu konto või projekti kaupa rühmitatuna. Eespool toodud saldo ja lõppsaldo näidatakse iga grupi ja valitud ajaperioodi lõpu kohta. Bilansikontode puhul näidatakse selle aasta algsaldo. Andmed põhinevad raamatupidamisandmetes olevatel kviitungitel, mis on lingitud kontoplaanile, dimensioonidele, projektidele jne.

Saate vaadata saldoteavet ühe või mitme konto kohta aktiivsel aruandeaastal või mõnel muul aruandeaastal. Samuti näete üksikasjalikku teavet, nagu tehingud, päevikud ja dimensioonid.

Kaasatud on järgmised raamatupidamisaruanded: bilansiaruanded (mõõtmetega või ilma), bilanss, kasumiaruanne ja tulemuste eelarve. Samuti saate luua oma aruandeid. Käibemaksuaruandeid saab salvestada käibemaksuaruande faili, mille saab saata maksuhaldurile.

Samuti saate laadida malle ELi statistika aruandluseks.

Raamatupidamistehinguid saab näidata kronoloogilises järjekorras. Iga kirje näitab, millal tehing toimus ja milline kasutaja toimingu sooritas – millal kirje loodi, muudeti või kustutati.

Projektipõhine raamatupidamine

Projektiarvestus on integreeritud raamatupidamise moodulisse. "Projekt" on üldmõiste, mis hõlmab erinevaid tellimusi, tulusid, kulusid ja töötunde. Projekte on erinevat tüüpi, näiteks arendusprojektid, rekonstrueerimisprojektid või tootmisprojektid. Klienditellimuste vms postitamisel saate tootmistellimusse sisestada projekti numbri, et need kirjed projektiga siduda. Tegevusi saab registreerida ja hallata ka projektiarvestuses.

Seejärel saab kululiikide abil jälgida projekti kulusid, tulusid ja töötunde. Need laaditakse süsteemi erinevatest moodulitest. Eelarvet, planeeritud ja tellitud tulemust, oodatavat tulemust ja prognoosi saab hallata iga kululiigi/sissetulekuliigi jaoks.

Projektid käsitlevad ka etappe, sealhulgas erinevaid tegevusi. Planeeritud aega, teatatud aega ja järelejäänud aega saab hallata iga tegevuse jaoks. Tegevusi saab siduda ka kululiikidega, mis tähendab, et kajastatud aeg kajastatakse projektis ka kuluna.

Projektiarvestuses saate kajastada ka otse projektis kasutatud kulusid, tulusid või aega, kui neid on raske klientide tellimuste kaudu leida. Eraldi tegevusi saab raporteerida ka kasutaja kohta, otse projektis. Samuti saate jälgida projektidega seotud projekte ja tunde.

Võtke meiega ühendust, et arutada, kuidas saaksime teie ettevõttega teie ärieesmärkide saavutamisel koostööd teha

Soovid Monitor ERP koolitust?