Meie teenused

Projektijuhtimine

Projektijuhtimise spetsialist/konsultant ei sõltu tarkvara spetsiifilisest kogemusest. Äritarkvara projekti puhul on vajalik leida inimene, kellel on olemas pikaajaline äritarkvara juurutuse ja projektijuhtimise kogemus, juurutusäri kogemus ja suure pildi mõistmine.

Loe lisa

Kui projekt käib, on see oma igapäevatöös üsna ressursimahukas, tihti ei ole ettevõtte sees inimestel selleks aega ja siis on hea võtta väljast inimene, et projekt läbi viia. Sellega väldib olukorda, kus IT juhil ei jää aega süveneda samaaegselt tavatöösse ja projekti jälgimisesse. Projektijuhi väljast võtmine annab parema teadmise protsessi läbiviimiseks, toimetamise järjepidevuse, mis viib efektiivsema tulemuseni, hoides projekti skoobis, ajaraamistikus ja eelarves. 

Ka võivad projektid teatud etappides olla emotsionaalselt pingelised ja sel juhul väljast tulnud projektijuht maandab pingeid paremini, kuna ei osale sisemistes konfliktides. Kindlasti peab projektijuhil olema avatus juhatusega vabalt rääkida. Edukuse eelduseks on volitus juhatuselt protsessi läbiviimiseks ja otsustusõigus selle eesmärgi saavutamiseks.

Ärijuhtimis tarkvara juurutamise projektijuhtimise teenuse sisseostmine võib pakkuda organisatsioonidele mitmeid eeliseid. Ärijuhtimis tarkvara juurutamine on keeruline ja ressursimahukas protsess ning projektijuhtimise sisseostmine võib aidata organisatsioonidel oma tarkvara eesmärke tõhusamalt ja tulemuslikumalt saavutada. Siin on mõned kaalukad põhjused, miks kaaluda tarkvara juurutamisel projektijuhtimise sisseostmist:

1. Teadmised ja kogemused: tarkvara-projektide juhtimisele spetsialiseerunud allhankefirmadel on sageli laialdased kogemused ja teadmised tarkvara-rakenduste haldamisel erinevates tööstusharudes. Need toovad kaasa parimatest tavadest ja varasematest projektidest saadud õppetunnid, vähendades kulukate vigade riski.

2. Keskendu põhipädevustele: Projektijuhtimise sisseostmisel saab teie organisatsioon keskenduda oma põhipädevustele ja strateegilistele eesmärkidele, jättes äritarkvara juurutamise protsessi sellele spetsialiseerunud professionaalidele. See võimaldab teie sisemisel meeskonnal keskenduda oma igapäevastele kohustustele.

3. Ressursi optimeerimine: ärijuhtimise tarkvara juurutamine nõuab märkimisväärset aega, vaeva ja ressursse. Allhange võimaldab teil sisemisi ressursse tõhusamalt jaotada, kuna teil ei ole vaja projekti juhtimiseks võtmetöötajaid nende tavapärastest rollidest kõrvale juhtida.

4. Kulude kokkuhoid: mõnel juhul võib allhange olla kuluefektiivsem kui ettevõttesisese projektijuhtimise meeskonna palkamine ja koolitamine. Sageli võite leida kulutõhusaid allhankevõimalusi, eriti kui allhankeettevõte asub madalamate tööjõukuludega piirkonnas

5. Skaleeritavus: sisseostmine pakub paindlikkust projekti vajaduste alusel suurendamiseks või vähendamiseks. Saate hõlpsasti lisada või vähendada projektijuhtimise ressursse vastavalt vajadusele, mis võib ettevõttesisese meeskonnaga olla keeruline.

6. Riski maandamine: äritarkvara juurutamine võib oma keerukuse tõttu olla riskantne. Allhankefirmadel on kogemusi riskide tuvastamisel ja maandamisel, projekti sujuvama elluviimise tagamisel ning eelarve ja ajakava ületamise võimaluste minimeerimisel.

7. Aja kokkuhoid: Ärijuhtimise tarkvara-projektidel on sageli lühikesed ajagraafikud. Allhange võib aidata projekti ajakava kiirendada, kuna spetsiaalne meeskond keskendub ainult projektile, mis viib kiirema rakendamise ja investeeringutasuvuseni.

8. Juurdepääs tööriistadele ja tehnoloogiatele: allhankefirmadel on tavaliselt juurdepääs täiustatud projektijuhtimise tööriistadele, metoodikatele ja tehnoloogiatele, mis võivad rakendusprotsessi sujuvamaks muuta ja projekti nähtavust parandada.

9. Globaalne haare: kui teie organisatsioon tegutseb rahvusvaheliselt või mitmes asukohas, võib globaalse kohalolekuga allhankefirma aidata tagada äritarkvara juurutamisprotsessi järjepidevuse ja standardimise kõigis asukohtades.

10. Eesmärk: väline projektijuhtimise meeskond suudab pakkuda erapooletut perspektiivi ja objektiivset analüüsi projekti edenemisest, aidates probleeme varakult tuvastada ja nendega tegeleda.

11. Teadmiste edasiandmine: allhankefirmad edastavad sageli teadmisi teie sisemisele meeskonnale nii projekti ajal kui ka pärast seda, tagades, et teie organisatsioon saab äritarkvara-süsteemi tõhusalt hallata pärast selle rakendamist.

12. Vähendatud stress: äritarkvara juurutamine võib sisemeeskondade jaoks olla stressirohke. Allhange võib seda stressi leevendada, pakkudes kogenud ja pühendunud meeskonna haldamise

Tarkvara juurutamine

Ärijuhtimise tarkvara juurutamine on keeruline protsess, mis nõuab eriteadmisi ja kogemusi. Rocksoft on spetsialiseerunud äritarkvara juurutamisele ja omab spetsiaalset meeskonda, kellel on teadmised erinevate ärijuhtimis-süsteemide, tööstusharu spetsiifiliste nõuete ja parimate tavade alal. Rocksoft toob kaasa hulga teadmisi, et tagada edukas juurutus.

Loe lisa

Tarkvara juurutusprojekti käigus on võtmetähtsusega skoobi juhtimine ja sellega paralleelselt ka nõuete muutuste juhtimine. Viimane loob protsessi, kuidas juba projekti jooksul töötada ajas muutuvate ärinõuetega, mis eriti pikemate projektide puhul on tihtipeale möödapääsmatu. Peale projekti lõppemist ei tohi ettevõte tarkvaraga üksi jääda.

Oluline on teha koostööd kas juurutuspartneriga või oma töötajate seast välja koolitada tarkvara funktsionaalsust ja arendust tundev tiim, et juurutatud lahendusse sujuvalt integreerida uusi ja muutuvaid ärinõudeid: teha vajalik analüüs, seadistus, testimine, koolitus, dokumentatsiooni uuendamine. 

Äritarkvara jätkusuutlikuna hoidmiseks nii jooksvaks hoolduseks kui arenduseks tuleb arvestada ka ettevõtte eelarves. Vahel kujutavad ärinõuete muudatused endast lausa omaette miniprojekte. 

Teise teemana on vajalik süveneda tarkvara tootja versiooni uuenduste poliitikasse. Siin on kindlasti erinevused nö on-prem ja pilvelahenduste puhul. Välja selgitada, kuidas kohandused uuenduse ajal käituvad ja ühtlasi teadvustada, et ka tarkvara uuendus võib tähendada väikesemamahulist eraldi projekti koos vastava ressursipaigutusega – sh vastutajad, testijad, jne.

Süsteemi analüüsitööd

Hea tarkvara projekti vundament on hästi teostatud analüüs. Analüüsi võib käsitleda nii osana projektist kui eraldiseisva tööna. Ei ole soovitatav ühtegi juurutus projekti teha ilma eelneva analüüsi faasita. Analüüs ei olene tarkvarast, vajalik on ettevõtte äriliste protsesside mõistmise kogemus ning millele järgneb kuidas sobituda tarkvarasse. 

Loe lisa

Rocksofti spetsiifika analüüsi läbiviimisel on pikaajalise ärikogemuse omamine erinevates majandussektorites. Metoodika olulise osana näeme AS-IS(praeguse seisukorra) protsessi mõistmist ja TO-BE(peagi saama) protsessi juures kliendi aktiivset kaasamist, kuulamist, nõustamist, kogemuspõhist soovitamist, et tuleviku protsessid saaksid efektiivsed ning regulatsioonidele vastavad ja finantsauditile sobivad. 

Juhul kui tellija soovib analüüsi ise teha, on väärtus AS-IS protsessi kaardistuses ja oma soovide kirjelduses. Projekti mõistes on see pigem analüüsi sisend, kust edasi liigub analüüs partnerile, kellel on kogemus tarkvara juurutuses, arenduses ning arhitektuurilise pildi haldamises. Oluline on tunda muudatuste protsessi sisuliselt, et osata nõustada riskikohtades, soovitada ajaraami, kuhu projektis eriliselt panustada, kaardistada protsessi osalised ja teha soovitusi projekti struktuuri osas.

Koolitused

Tarkvara edukaks kasutamiseks on hädavajalik, et kasutajad oleksid selle funktsioonide ja võimalustega hästi kursis. Rocksofti poolt pakutavad kasutajakoolitused on mõeldud selleks, et aidata kasutajatel oma tarkvara täiel määral ära kasutada, suurendades seeläbi tootlikkust ja vähendades võimalikke töökatkestusi.

Loe lisa

Meie kasutajakoolitused on loodud klientide spetsiifilisi vajadusi silmas pidades. Ükskõik, kas olete uus tarkvara kasutaja, kes soovib saada ülevaadet tarkvara põhifunktsioonidest, või kogenud kasutaja, kes otsib sügavamat teadmist keerukamate funktsioonide kohta, Rocksoft on valmis pakkuma teile asjakohast ja praktilist koolitust.

Rocksofti koolitajad on valdkonna spetsialistid. Nad pakuvad mitte ainult tehnilisi teadmisi, vaid toetavad ka praktilisi oskusi ja parimaid tavasid, mis aitavad teil tarkvara võimalikult tõhusalt kasutada.

Lisaks koolitusele pakume ka pidevat tuge ja ressursse, mis aitavad kasutajatel tarkvara paremini mõista ja selle kasutamisel areneda. Meie klienditugi ja tugiteenused on alati valmis vastama teie küsimustele ja aitama teil lahendada võimalikke probleeme.

Soovid olla kursis värskemate uudistega?
Vali mis Sind huvitab ning liitu meie uudiskirjaga!
Võtke meiega ühendust, et arutada, kuidas saaksime teie ettevõttega teie ärieesmärkide saavutamisel koostööd teha