Tootmisettevõtete ärijuhtimise tarkvara Monitor ERP koolitus

Õppekava nimetus: „Tootmisettevõtete ärijuhtimise tarkvara Monitor ERP kasutajakoolitus“ 

Õppekavarühm: Informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogiad, arvutikasutus. 

Eesmärk: Koolituse eesmärk on anda ülevaade Monitor ERP programmi põhifunktsionaalsustest ning õpetada koolitatavaid iseseisvalt kasutama Monitor ERP programmi järgmistes valdkondades: tootmine, ostmine, müük, ladu, raporteerimine, raamatupidamine.    

Sihtgrupp: koolitusele on oodatud tootmisettevõtete töötajad, kel on vajadus omandada teadmisi ja oskusi seoses ettevõtte majandustegevuse ümberkorraldamisega või uue tehnoloogia kasutuselevõtmisega. 

Õppe sisu

Tootmisprotsess (tootmise planeerimiseks, kontrollimiseks ja analüüsimiseks):

 • Ettevalmistus (Materjalid, Operatsioonid)
 • Eelarvestus ning järelarvestus.
 • Tootmistellimused – registreerimine, spetsifikatsioonid, ümberplaneerimine
 • Ressursside planeerimine
 • Materjalide käitlemine, Allhangete juhtimine
 • Tööaegade, materjali raporteerimine
 • Statistika

Ostuprotsess (ostuprotsess alates päringutest tarnijatele kuni arvete tasumiseni):

 • Tarnijate register koos Tarnijasuhete halduse mooduliga ( SRM – Supplier Relationship Management)
 • Päringute haldus
 • Ostutellimuste haldus
 • Saabumised (kauba markeerimine, kvaliteedi kontroll)
 • Tarnija reskontra ( maksefailid)
 • Statiskita (BI)

Müügiprotsess (müügiprotsess alates kliendihalduses, päringute registreerimisest, lõpetades arvete väljastamisega):

 • Kliendiregister (Sisaldab CRM funktsionaalsust)
 • Pakkumised (koosta, saada, jälgi, konverteeri tellimusteks)
 • Kauba saatmine ja transport
 • Arveldused (arvete plaanid)
 • Müügireskontra
 • Statistika (BI)

Laoprotsess

 • Artiklite register
 • MRP – materjali vajaduste arvutamine ja planeerimine
 • Füüsiline inventuur
 • Erinevate ladude/asukohtade haldamise süsteem
 • Tooteregister, seerianumbrite haldus /artiklite jälgitavus
 • Kvaliteedi juhtimine – Mittevastavuste haldus klientide, tarnijate kui ka sisemiste protsesside juures
 • Laoväärtus ning pooltoodangu väärtus (WIP)

Raporteerimisprotsess:

 • Töötajate register
 • Tööaegade raporteerimine (füüsiline kohalolek ja tootmisoperatsioonidele kulunud aeg)
 • Detailne tootmise planeerimine ning prioriteetide planeerimine
 • Tööaegade plaanid ja kalendrid (vahetused, puhkused jne)
 • Statistika

Raamatupidamine:

 • Kontoplaan ( kulukeskused ja kuluüksused)
 • Kannete registreerimine
 • Pearaamat
 • Käibemaksu aruanded
 • Raportite tegemine ( Bilanss, kasumiaruanne)
 • Projektide juhtimine
 • Eelarved / Prognoosid


Koolituse info

Õpiväljundid: Koolituse läbinu on saanud teadmised ja oskuse iseseisvalt Monitor ERP programmi kasutamiseks ning seadistamiseks. 

Õppekeel: eesti keel 

Õppetöö kestvus: 6 kuud 

Õppetöö kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:

320h, millest 156h – auditoorne õppetöö ja 164h – juhendatav õppepraktika töökeskkonnas. 

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid: Kõigile koolituse läbinutele väljastatakse Tunnistus õppekava läbimise kohta.  


Tootmisettevõtete ärijuhtimise tarkvara Monitor ERP kasutajakoolitus tarkvara põlvkonna vahetusel
Õppekava nimetus:

"Tootmisettevõtete ärijuhtimise tarkvara Monitor ERP kasutajakoolitus tarkvara põlvkonna vahetusel"

Õppekavarühm: Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad, arvutikasutus. 

Eesmärk: Koolituse eesmärk on anda ülevaade Monitor ERP G5 programmi põhifunktsionaalsustest ning Monitor ERP G4 ja G5 erinevustest ning õpetada koolitatavaid iseseisvalt kasutama Monitor ERP G5 programmi järgmistes valdkondades: tootmine, ostmine, müük, ladu, raporteerimine, raamatupidamine.   

Sihtgrupp: koolitusele on oodatud tootmisettevõtete töötajad, kel on vajadus omandada teadmisi ja oskusi seoses ettevõtte majandustegevuse ümberkorraldamisega või uue tehnoloogia kasutuselevõtmisega. 

Õppe sisu

Tootmisprotsess (tootmise planeerimiseks, kontrollimiseks ja analüüsimiseks):

 • Ettevalmistus (Materjalid, Operatsioonid)
 • Eelarvestus ning järelarvestus.
 • Tootmistellimused – registreerimine, spetsifikatsioonid, ümberplaneerimine
 • Ressursside planeerimine
 • Materjalide käitlemine, Allhangete juhtimine
 • Tööaegade, materjali raporteerimine
 • Statistika

Ostuprotsess (ostuprotsess alates päringutest tarnijatele kuni arvete tasumiseni):

 • Tarnijate register koos Tarnijasuhete halduse mooduliga ( SRM – Supplier Relationship Management)
 • Päringute haldus
 • Ostutellimuste haldus
 • Saabumised (kauba markeerimine, kvaliteedi kontroll)
 • Tarnija reskontra ( maksefailid)
 • Statiskita (BI)

Müügiprotsess (müügiprotsess alates kliendihalduses, päringute registreerimisest, lõpetades arvete väljastamisega):

 • Kliendiregister (Sisaldab CRM funktsionaalsust)
 • Pakkumised (koosta, saada, jälgi, konverteeri tellimusteks)
 • Kauba saatmine ja transport
 • Arveldused (arvete plaanid)
 • Müügireskontra
 • Statistika (BI)

Laoprotsess

 • Artiklite register
 • MRP – materjali vajaduste arvutamine ja planeerimine
 • Füüsiline inventuur
 • Erinevate ladude/asukohtade haldamise süsteem
 • Tooteregister, seerianumbrite haldus /artiklite jälgitavus
 • Kvaliteedi juhtimine – Mittevastavuste haldus klientide, tarnijate kui ka sisemiste protsesside juures
 • Laoväärtus ning pooltoodangu väärtus (WIP)

Raporteerimisprotsess:

 • Töötajate register
 • Tööaegade raporteerimine (füüsiline kohalolek ja tootmisoperatsioonidele kulunud aeg)
 • Detailne tootmise planeerimine ning prioriteetide planeerimine
 • Tööaegade plaanid ja kalendrid (vahetused, puhkused jne)
 • Statistika

Raamatupidamine:

 • Kontoplaan (kulukeskused ja kuluüksused)
 • Kannete registreerimine
 • Pearaamat
 • Käibemaksu aruanded
 • Raportite tegemine ( Bilanss, kasumiaruanne)
 • Projektide juhtimine
 • Eelarved / Prognoosid


Koolituse info

Õpiväljundid: Koolituse läbinu on saanud teadmised ja oskuse iseseisvalt Monitor ERP programmi kasutamiseks. 

Õppekeel: eesti keel 

Õppetöö kestvus: kuni 2 kuud 

Õppetöö kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:

85 h, millest 85 h on auditoorne õppetöö. 

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid: Kõigile koolituse läbinutele väljastatakse Tunnistus õppekava läbimise kohta.  


Meie koolitajad

Liis Raa

Finantskonsultant Liis on kõrgharidusega majandusteadustes ning lisaks ka tehnikateaduste magistrikraadiga ERP süsteemide juurutaja – koolitaja. Liisul on rohkem kui 20 Monitor ERP süsteemi juurutuse-koolituse kogemus ning lisaks 20 aastane Oracle eBS juurutuse kogemus.

Tel: +372 670 1113

monitor@rocksoft.ee

Joosep Aru

Tootmis-ja ärikonsultant – koolitaja Joosep on kõrgharidusega masinaehitaja, kes omab pikaajalist kogemust tootmist ning tootmisettevõtteid juhtides. Joosepil on kogemus Monitor ERP tarkvara kasutajana kliendi poolel ning nüüd juba rohkem kui aasta juurutab Monitor ERP tarkvara ning viib läbi koolitusi tarkvara seadistuse ja kasutuse alaselt nii Eestis kui Soomes.

Tel: +372 670 1113

monitor@rocksoft.ee

Yury Soloviev

Tootmiskonsultant – koolitaja Yury omab kõrgharidust ärijuhtimises. Yuryl on 10 aastane kogemus tootmisjuhina ning Monitor ERP tarkvara peakasutajana tootmisettevõttes. Viimased 5 aastat on Yury juurutanud – koolitanud rohkem kui 20 Monitor ERP süsteemi ja nende kasutajaid.

Tel: +372 670 1113

monitor@rocksoft.ee

Anastassia Berdnikova

Anastassia on transpordi ja logistika alase kõrgharidusega tootmiskonsultant. Anastassial on pea 10 aastane planeerimise ja LEAN kogemus tootmisettevõtetes. Viimased 4 aastat on Anastassia juurutanud – koolitanud rohkem kui 10 Monitor ERP süsteemi ja nende kasutajaid.

Tel: +372 670 1113

monitor@rocksoft.ee