Our services

Project Management

Project management specialist/consultant is not dependent on specific software experience. For a business software project, it is essential to find a person with extensive experience in business software implementation and project management, deployment business experience, and an understanding of the big picture.

Read more

Kui projekt käib, on see oma igapäevatöös üsna ressursimahukas, tihti ei ole ettevõtte sees inimestel selleks aega ja siis on hea võtta väljast inimene, et projekt läbi viia. Sellega väldib olukorda, kus IT juhil ei jää aega süveneda samaaegselt tavatöösse ja projekti jälgimisesse. Projektijuhi väljast võtmine annab parema teadmise protsessi läbiviimiseks, toimetamise järjepidevuse, mis viib efektiivsema tulemuseni, hoides projekti skoobis, ajaraamistikus ja eelarves. 

Ka võivad projektid teatud etappides olla emotsionaalselt pingelised ja sel juhul väljast tulnud projektijuht maandab pingeid paremini, kuna ei osale sisemistes konfliktides. Kindlasti peab projektijuhil olema avatus juhatusega vabalt rääkida. Edukuse eelduseks on volitus juhatuselt protsessi läbiviimiseks ja otsustusõigus selle eesmärgi saavutamiseks.

Ärijuhtimis tarkvara juurutamise projektijuhtimise teenuse sisseostmine võib pakkuda organisatsioonidele mitmeid eeliseid. Ärijuhtimis tarkvara juurutamine on keeruline ja ressursimahukas protsess ning projektijuhtimise sisseostmine võib aidata organisatsioonidel oma tarkvara eesmärke tõhusamalt ja tulemuslikumalt saavutada. Siin on mõned kaalukad põhjused, miks kaaluda tarkvara juurutamisel projektijuhtimise sisseostmist:

1. Teadmised ja kogemused: tarkvara-projektide juhtimisele spetsialiseerunud allhankefirmadel on sageli laialdased kogemused ja teadmised tarkvara-rakenduste haldamisel erinevates tööstusharudes. Need toovad kaasa parimatest tavadest ja varasematest projektidest saadud õppetunnid, vähendades kulukate vigade riski.

2. Keskendu põhipädevustele: Projektijuhtimise sisseostmisel saab teie organisatsioon keskenduda oma põhipädevustele ja strateegilistele eesmärkidele, jättes äritarkvara juurutamise protsessi sellele spetsialiseerunud professionaalidele. See võimaldab teie sisemisel meeskonnal keskenduda oma igapäevastele kohustustele.

3. Ressursi optimeerimine: ärijuhtimise tarkvara juurutamine nõuab märkimisväärset aega, vaeva ja ressursse. Allhange võimaldab teil sisemisi ressursse tõhusamalt jaotada, kuna teil ei ole vaja projekti juhtimiseks võtmetöötajaid nende tavapärastest rollidest kõrvale juhtida.

4. Kulude kokkuhoid: mõnel juhul võib allhange olla kuluefektiivsem kui ettevõttesisese projektijuhtimise meeskonna palkamine ja koolitamine. Sageli võite leida kulutõhusaid allhankevõimalusi, eriti kui allhankeettevõte asub madalamate tööjõukuludega piirkonnas

5. Skaleeritavus: sisseostmine pakub paindlikkust projekti vajaduste alusel suurendamiseks või vähendamiseks. Saate hõlpsasti lisada või vähendada projektijuhtimise ressursse vastavalt vajadusele, mis võib ettevõttesisese meeskonnaga olla keeruline.

6. Riski maandamine: äritarkvara juurutamine võib oma keerukuse tõttu olla riskantne. Allhankefirmadel on kogemusi riskide tuvastamisel ja maandamisel, projekti sujuvama elluviimise tagamisel ning eelarve ja ajakava ületamise võimaluste minimeerimisel.

7. Aja kokkuhoid: Ärijuhtimise tarkvara-projektidel on sageli lühikesed ajagraafikud. Allhange võib aidata projekti ajakava kiirendada, kuna spetsiaalne meeskond keskendub ainult projektile, mis viib kiirema rakendamise ja investeeringutasuvuseni.

8. Juurdepääs tööriistadele ja tehnoloogiatele: allhankefirmadel on tavaliselt juurdepääs täiustatud projektijuhtimise tööriistadele, metoodikatele ja tehnoloogiatele, mis võivad rakendusprotsessi sujuvamaks muuta ja projekti nähtavust parandada.

9. Globaalne haare: kui teie organisatsioon tegutseb rahvusvaheliselt või mitmes asukohas, võib globaalse kohalolekuga allhankefirma aidata tagada äritarkvara juurutamisprotsessi järjepidevuse ja standardimise kõigis asukohtades.

10. Eesmärk: väline projektijuhtimise meeskond suudab pakkuda erapooletut perspektiivi ja objektiivset analüüsi projekti edenemisest, aidates probleeme varakult tuvastada ja nendega tegeleda.

11. Teadmiste edasiandmine: allhankefirmad edastavad sageli teadmisi teie sisemisele meeskonnale nii projekti ajal kui ka pärast seda, tagades, et teie organisatsioon saab äritarkvara-süsteemi tõhusalt hallata pärast selle rakendamist.

12. Vähendatud stress: äritarkvara juurutamine võib sisemeeskondade jaoks olla stressirohke. Allhange võib seda stressi leevendada, pakkudes kogenud ja pühendunud meeskonna haldamise

Software Implementation

Ärijuhtimise tarkvara juurutamine on keeruline protsess, mis nõuab eriteadmisi ja kogemusi. Rocksoft on spetsialiseerunud äritarkvara juurutamisele ja omab spetsiaalset meeskonda, kellel on teadmised erinevate ärijuhtimis-süsteemide, tööstusharu spetsiifiliste nõuete ja parimate tavade alal. Rocksoft toob kaasa hulga teadmisi, et tagada edukas juurutus.

Read more

Tarkvara juurutusprojekti käigus on võtmetähtsusega skoobi juhtimine ja sellega paralleelselt ka nõuete muutuste juhtimine. Viimane loob protsessi, kuidas juba projekti jooksul töötada ajas muutuvate ärinõuetega, mis eriti pikemate projektide puhul on tihtipeale möödapääsmatu. Peale projekti lõppemist ei tohi ettevõte tarkvaraga üksi jääda.

Oluline on teha koostööd kas juurutuspartneriga või oma töötajate seast välja koolitada tarkvara funktsionaalsust ja arendust tundev tiim, et juurutatud lahendusse sujuvalt integreerida uusi ja muutuvaid ärinõudeid: teha vajalik analüüs, seadistus, testimine, koolitus, dokumentatsiooni uuendamine. 

Sustaining business software in a sustainable manner, for both ongoing maintenance and development, requires consideration within the company's budget. Sometimes, changes in business requirements can even represent standalone mini-projects. 

Another important aspect is delving into the software manufacturer's version update policy. There are certainly differences, especially between on-premises and cloud solutions. It's essential to understand how customizations behave during an update and to be aware that a software update may also entail a smaller-scale separate project with corresponding resource allocation, including responsible parties, testers, etc.

System Analysis Work

The foundation of a successful software project is a well-executed analysis. Analysis can be considered as part of the project or as a standalone task. It is not advisable to embark on any implementation project without a prior analysis phase. Analysis is not dependent on the software; what's necessary is an understanding of the company's business processes, followed by how to align them with the software. 

Read more

When conducting Rocksoft's specific analysis, having long-term business experience in various economic sectors is crucial. As a significant part of our methodology, we emphasize a comprehensive understanding of the current state (AS-IS) process and actively involve the client in creating the future state (TO-BE) process. We listen, advise, and provide recommendations based on experience to ensure that future processes are efficient, compliant with regulations, and suitable for financial audits. 

In case the client wishes to conduct the analysis themselves, there is value in mapping out the current 'AS-IS' process and describing their own preferences. In the context of the project, this serves more as input for the analysis partner, who possesses experience in software implementation, development, and architectural management. It's crucial to have a deep understanding of the change process in order to provide advice on potential risk areas, recommend timeframes for special focus within the project, map out the involved stakeholders, and offer suggestions regarding the project's structure.

Trainings

For successful software utilization, it is essential that users are well-versed in its features and capabilities. The user training provided by Rocksoft is designed to assist users in fully leveraging their software, thereby increasing productivity and reducing potential disruptions in workflow.

Read more

Our user training sessions are tailored to meet the specific needs of our clients. Whether you are a new software user seeking an overview of the basic functionalities or an experienced user looking for deeper insights into the more complex features, Rocksoft is prepared to provide you with relevant and hands-on training.

The trainers at Rocksoft are industry experts. They offer not only technical knowledge but also support practical skills and best practices to help you make the most efficient use of the software.

In addition to training, we also provide ongoing support and resources to help users gain a deeper understanding of the software and progress in their usage. Our customer support and assistance services are always ready to address your questions and help you resolve any potential issues.

Soovid olla kursis värskemate uudistega?
Choose what interests you and join our newsletter!
We invite you to contact us to discuss ways in which we can work with your organization to achieve your business objectives. We will rock you!