Uudised & artiklid

Mida on vaja teha enne kui alustate digitaliseerimisega?


veebruar 9, 2021

Digitaliseerimine ei ole eesmärk omaette ja see ei tohi muutuda tunnistuseks seinal või digiauditiks sahtlis. Aga ometi muutub...

Mida oleks siis vaja teha enne digitaliseerimisega alustamist, et hilisem digitaliseerimise plaan oleks reaalselt kasutatav ja haakuks teie ettevõttega? 

Mida “tulisemaks” muutuvad arutelud ja mida rohkem on näha sõna digitaliseerimine erinevates meedia väljaannetes, seda suuremaks muutub tõenäosus, et “jää” hakkab liikuma. See omakorda aga tähendab, et tekivad ettevõtted, kes heas usus või üldise vooluga kaasa minnes lasevad teha digiauditi.  

Liiga tihti olen viimasel ajal näinud “vooluga kaasa minnes” tehtud auditi raporteid.  Mure siinjuures ei ole mitte seotud auditite kvaliteedi või auditeerijate pühendumusega, vaid sellega, et neid raporteid ei võetud reaalselt kasutusse, neil puudus praktiline väärtus ettevõtte jaoks. 

Mida siis teha, et digiauditi raportid oleksid reaalselt kasutuses, et neil oleks praktiline väärtus ettevõtte jaoks? 

Miks? 

Esimese sammuna esita endale küsimus “Miks?”. Miks on vaja Minu ettevõttele digitaliseerimist? Abiküsimused: Millist probleemi ma soovin lahendada? Millises suunas soovin ettevõtet areneda, kus digitaliseerimisest oleks abi? 

 Kuna digitaliseerimine ei ole pelgalt “IT asi” või lihtsalt uue programmi kasutusele võtmine, vaid pigem ettevõtte ülene muutus, mis toob endaga kaasa protsessi, inimeste mõttelaadi ning organisatsiooni kultuuris muutused, siis pead veenduma, et see haakub Sinu ettevõtte operatiivse plaani ja strateegiaga. Digitaliseerimine ei ole eesmärk ega lõpptulemus, see on teekond ja vahend! 

Sinu inimesed!

Kaasa oma ettevõtte inimesed ja loo muutustele aldis ning kohanemisvõimeline organisatsiooni kultuur, sest  tehnoloogia areng ja tulevik nõuavad seda.  

Tee ettevalmistusi digitaliseerimiseks ja veendu, et Sinu töötajate digitaalne haritus on muutusteks piisav.   

PwC läbiviidud uuring näitas, et 73% ettevõtete juhtidest arvas, et vähene hulk digitaaloskustega töötajaid on ohuks nende ettevõtte kasvule. 

Kui on vaja, siis ole valmis tegema ka karme personali puudutavaid otsuseid aga ennekõike ole valmis aitama, motiveerima ja koolitama neid, kes soovivad muutustega kaas tulla. 

Andmed 

Selleks, et aru saada ja mõista, kus digitaliseerimine Sind kõige rohkem aidata saab, on vaja andmeid. Digitaalses maailmas peab olema oskus andmeid analüüsida ja neid enda kasuks tööle panna, seega kasuta oma olemasolevaid KPI-mõõdikuid (Key Performance Indicator). 

Võib olla selgub, et andmete digiteerimine, digitaliseerimine ja nende kättesaadavuse parandamine ongi esimene samm Sinu teekonnal.  Siinjuures aga tuleb väga kriitiliselt jälgida, mis andmeid, mida ja kuidas mõõdad, sest olemasolevad KPI-d ei pruugi olla sobivad digitaliseerimise mõju hindamiseks. 

Laienda oma digitaliseerimise ambitsiooni üle kogu oma tarneahela, vali õiged partnerid ja ole valmis oma andmeid jagama nii klientide kui partneritega, sest nad ootavad ja eeldavad Sinult kiiret ja lihtsat digitaalset kogemust nii suheldes kui andmeid vahetades. 

Alusta algusest ̵ andmete saamine, ajakohastamine ja puhastamine olgu Sinu prioriteet nr 1 ja nende andmete kasutamine selle eesmärgiks.  

Tehnoloogia 

Ole väga kindel selles, mida sa digitaliseerid ning millisest tehnoloogiast või protsessist alustad. Vaja on olla samm ees oma vajadustest, vaja on olla õigel ajal õiges kohas õigete lahendustega. Sa ei investeeri ainult tehnoloogiasse, vaid investeerid samal ajal ka inimestesse, protsessides ja toodetesse. 

Küsi abi 

Meie koduses Eestis on piisavalt häid ja kompetentseid eksperte, kelle poole saab pöörduda, kui eelnevalt kirjeldatu tundub veidi hirmutav või isegi keeruline. Digitaliseerimine mõjutab Sinu ettevõtte tulevikku, see on kaugemale ettevaatava mõjuga, seega on väga oluline digitaliseerimist puudutavad otsused ekspertidega läbi arutada.