Uudised & artiklid

Kuidas leida Monitori uuest versioonist 23.9 uus KM aruanne nr 51? Eesti KM muudatus 01.01.2024.


detsember 22, 2023

Uus KM aruanne

Peale Monitori versiooni uuendust versioonile 23.9 on süsteemis uus KM aruanne (nr.51). Uue aruande leiate protseduuri Loo KM aruanne alt (Navigatsioon: Raamatupidamine -> Loo aruanne -> KM aruanne).

Uus aruanne, mida on võimalik esitada alates jaanuarist 2024 on valikus olemas. 
NB! Aruanne ei ole määratud vaikimisi aruandeks automaatselt vaid seda peab kasutaja ise tegema. Määrake aruanne vaikimisi aruandeks peale detsembri deklaratsiooni esitamist. 

KM seaded

Navigatsioon: Üldised registrid -> Finants Raamatupidamine -> KM seaded

  1. Käsitsi sisestada uued KM kood 22%.
    NB! Uued koodi võib süsteemi luua enne aasta vahetust. 

2. Peale uuendust versioonile 23.9 on võimalik uued loodud koodid linkida ära KM aruande reaga. Seda on mõistlik teha peale detsembri aruande esitamist.  

KM koodide linkimine uue aruandega võib teha jooksvalt, aga see tuleb kindlasti teha enne kui esitatakse 2024’nda aasta jaanuari km deklaratsioon. 

Monitori uuendusega versioonile 23.9 võib oodata seni, kuni on esitatud detsembri deklaratsioon. 

Kui tehakse Monitori uuendus versioonile 23.9, siis uuendatakse automaatselt ära ka olemasolevad lingid KM aruandele. Näiteks täna KM kood 1 automaatselt lingitakse ära KM aruande reaga 1(1).

Kuna alates 1’sest jaanuarist väljastatud arvetele soovitakse automaatselt sisestada uus KM kood, siis KM gruppide all tuleb seadistada vaikimisi koodid. 

Koodid võiks muuta vaikimisi enne, kui väljastatakse 2024 aasta arved. 

Uue aasta alguses peab kontrollima, et arvetele tuleks õiged KM koodid vastavalt perioodile, mille eest need esitatud on. 

KM aruande printimine

KM aruande koostamisel Monitor automaatselt koostab õige versiooni aruandest ehk kui tehakse aruanne 2023 detsembri või vanema perioodi kohta kasutatakse ‘vana’ versiooni ja kui aruanne koostatakse 2024 aastast hilisema perioodi kohta, siis kasutatakse ‘uut’ versiooni. 

Enne 1’st jaanuarit 2024 loodud tellimused ja arve põhjad

Klienditellimused

Klienditellimused, mis on sisestatud enne 1’st jaanuarit omavad KM koodi 20%. KM koodide uuendamist saab teha protseduuri alt sünkroniseeri kliendi tellimused (Navigatsioon: Müük -> Tellimused -> Sünkroniseeri klienditellimused).

Enne selle tegemist tuleb veenduda, et KM gruppidel on pandud uued KM koodid. 

Ostutellimustel saab KM koodid uuendada tellimuste nimekirjas: 
Navigatsioon: Ost -> Tellimused -> Tellimuste nimekiri – Ost

NB! Teha uus nimekiri Backstage kaudu, kuhu on lisatud KM kood. 

Nimekirja ette laadimisel valida Uuendatav 

Protseduuriga leia ja asendada tellimuse ridade saab asendada vanad koodid uutega. 

Olemasolevad arve põhjad nii ostus kui müügis tuleb uuendada käsitsi. 

Müügis vastavalt sisestad arve reale õige KM koodi. NB! KM kood vaikimisi ridadel näha ei ole, et see tuleb reale külge panna. 

Ostuarve põhjadel tuleb KM kood ära muuta tellimuse real, kui tellimus seotakse ostuarvega.